Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Miljøinformasjon

Alle har rett til opplysninger fra kommunen om forhold som har betydning for miljøet.

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Miljøinformasjonsloven gir kommunen plikt til å svare deg på spørsmål du har om miljøet i kommunen din. 

Du kan for eksempel spørre om miljøinformasjon i forbindelse med en utbygging som kommunen gjør. Eller du kan få informasjon om risikoen for flom der du bor. Miljøinformasjon kan være:

  • tiltak som er i gang 
  • beslutninger og planer
  • analyser av produkter som kommunen har eller bruker og som gjelder helse- og miljøvirkninger.

Målgruppe

Alle som ønsker tilgang til slik informasjon, både privatpersoner, frivillige organisasjoner, media og næringsliv.

Kriterier/vilkår

Det finnes noen tilfeller hvor du ikke kan få informasjonen du spør om:

  • når en sak ikke er ferdig behandlet i kommunen og informasjonen du etterspør kun finnes i interne arbeidsdokumenter
  • taushetspliktig informasjon, for eksempel forretningshemmeligheter.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa
Lover og forskrifter
___
Skjema
Saksbehandling

Saksbehandlingstid

Du skal få svar snarest mulig og senest innen 15 virkedager etter at kravet er mottatt. Hvis dette ikke er mulig fordi forholdet er komplisert og/eller informasjonen som etterspørres er for omfattende, skal du innen samme frist få beskjed om når du kan vente svar, og da senest innen to måneder.

Klagemulighet

Hvis du får avslag på kravet om informasjon, kan du klage innen tre uker etter at du mottok avslaget. Får du ikke svar innen to måneder, kan du også klage. Er du usikker på hvorfor du har fått avslag, kan du kreve en nærmere begrunnelse av de vurderingene som ligger til grunn for avslaget. Dette må meldes innen tre uker etter at du fikk avslaget. Svar skal du ha innen ti dager. Hvis du har bedt om en nærmere begrunnelse for avslaget, stopper klagefristen til du har fått begrunnelsen. Klagen sendes til det organet som har gitt avslaget. Deretter videresendes klagen til nærmeste overordnede organ hvis organet selv ikke tar klagen til følge. For kommunens del er dette statsforvalteren.

Du kan også klage til Sivilombudsmannen.

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Servicekontoret
Telefon:77 77 88 00
Epost:post@kvanangen.kommune.no
Besøksadresse:Gárgu 8, 9161 Burfjord
Andre opplysninger
Oppdatert:
2023-06-08 11:58