Er du pårørende? Da kan du delta på mestringskurs i Nordreisa. 

 

Når noen man står nær blir syk eller får et hjelpebehov, vil det som regel føles både godt og naturlig å hjelpe og bistå med det man kan. Derfor vil de aller fleste av oss være pårørende i løpet av livet- enten som familie, partner eller nær venn. Tirsdag 19. september tilbys det gratis mestringskurs for pårørende. Det er en arena for å møte andre som står i samme situasjon for å dele erfaringer, bli bevist egenomsorg, lære mer om rettigheter og mestringsstrategier. Påmelding innen mandag 18. september klokken 12:00 på telefon 90 89 87 88 eller til ann.kirsti@bikuben.net