Nordnorsk samarbeid skal gi enklere og bedre kildesortering


Flere av avfallsselskapene i Nord-Norge har gått sammen for å gjøre kildesortering i kommunene enklere. I februar lanseres derfor nye avfallsposer som følger av et nasjonalt system med farger og symboler for de ulike avfallstypene.


- Fra 15.februar innfører Avfallsservice nye poser til avfallet vårt. De nye posene er blanke med fargede prikker, og skal gjøre kildesorteringen i Nord-Troms enda enklere. Det er avfallstypene matavfall, plastemballasje og papir, papp og kartong som endrer farge og mønster på posene, forteller Sigleif Pedersen, daglig leder i Avfallsservice
Nordnorsk samarbeid


Avfallsservice har gått sammen med seks andre avfallsselskaper i Nord-Norge for å realisere endringen. Gjennom samarbeidet “Avfallsklynge Nord” har de et felles mål om å bedre sorteringen i hele landsdelen.


- Samarbeidet har vært vellykket så langt, og gjør at det blir enklere for folk å forholde seg til et system som er likt, nesten uansett hvor du er i landsdelen. Vi gleder oss til å ta i bruk de nye posene og håper folk også ser frem til å få nye poser og bedre plass i sorteringssystemet sitt, forteller Pederesen


Ny nasjonal merkeordning
Endringen kommer som en følge av at Avfall Norge har innført en nasjonal standard for merking av de ulike avfallstypene. De nasjonale symbolene skal gjøre det enklere å sortere uansett hvor du er i landet, om du er på jobb eller hjemme. Den nasjonale merkeordningen innebærer at produsentene av produkter i Norge skal merke emballasjen med symbolet, slik at det blir enklere for forbrukeren å vite hva som kastes hvor.


Det er helt naturlig for oss å endre på posedesignet slik at de harmonerer med den nye merkeordningen, forteller Sigleif Pedersen
Alle avfallsselskapene i Nord-Norge som har optibagsystem, altså kun én dunk med ulike typer poser, går nå over til de nye, prikkede posene.


Slik blir de nye posene
Det er kun designet på posene som blir annerledes. Selve sorteringssystemet er det samme som før.
● Matavfall skal i posen med grønne prikker
● Plastemballasje skal i posen med lilla prikker
● Papir, papp og kartong/ melkekartong skal i posen med blå prikker


De nye posene for plastemballasje, samt papir, papp og kartong er perforerte. De små hullene sørger for at det blir minimalt med luft i posene når de komprimeres, og har mange fordeler:
- Perforerte poser gjør at avfallet tar mindre plass i dunken, samtidig som det effektiviserer transporten av avfallet. Det er enda mer miljøvennlig, forklarer Pedersen
Bruk opp gamle poser
Samtidig som det rulles ut nye, prikkete poser, understreker Pedersen at det er viktig å bruke opp de gamle posene.
- Det blir en overgangsperiode der folk skal bruke opp de posene de allerede har hjemme, og vi oppfordrer til å ikke hente store mengder av de gamle posene nå. Sørg for å ha kun det man trenger frem til midten av februar, når de nye posene rulles ut. Målet er å kun ha prikkete poser i drift innen utgangen av april 2022, forteller Pedersen


Du finner de nye posene på samme sted som de gamle.
Mer og bedre sortering gir økt ressursgjenvinning
Hensikten med den nasjonale merkeordningen er å øke sorteringsgraden i landet.
- EU har et mål om at 65 % av avfallet skal kildesorteres innen 2035, og Norge har stilt seg bak dette målet. Merkeordningen er et ledd i å gjøre det enda enklere for folk, forklarer, Pedersen i Avfallsservice
Alt avfallet vi sorterer er ressurser til nye produkter, og alle avfallstypene gjenvinnes enten lokalt eller på eksterne fabrikker.
- Økt gjenvinning av allerede produserte materialer er viktig for å få ned utslippene i verden. Produksjon av jomfruelige ressurser som plast, papir, tøy og glass og metall står for en stor del av utslippene på verdensbasis. Hvis vi gjenvinner i stedet for å produsere nytt vil man kunne nå klimamålene raskere, og skape en mer bærekraftig produksjon i verden, avslutter Pedersen