Luka på legekontoret er stengt i dag 16. mai på grunn av sykdom. 

Det er midlertidige problemer med telefonlinjene inn til legekontoret.