På grunn av lav bemanning må luken stenges denne dagen. Det er ønskelig at telefoner som kan vente ringes påfølgende arbeidsuke.