Kvænangen kommune ønsker å ha en eierstruktur som fører til økt næringsutvikling og legger til rette for økt bosetting. Målrettet bruk av konsesjonsloven kan bidra til å nå disse målene. Vi har derfor utarbeidet lokale retningslinjer for praktisering av konsesjonslovens bestemmelser. 

Vedtatte retningslinjer kommunetyrert 2017.pdf