Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
 • Lover og forskrifter

  Dette er ikke en lovpålagt tjeneste.

  Lover

  Forvaltningsloven

  Retningslinjer

  Ledsagerbevis for funksjonshemmede, retningslinjer

  ___
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  NAV er rette instans.

  Skjema

  Ledsagerbevis for funksjonshemmede

  Vedlegg

  Passfoto

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Vi innhenter eventuelt uttalelse om ditt behov for ledsager fra lege, helseinstitusjon eller kommunens helse- og sosialetat. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Kvænangen sosialkontor
  Telefon:000000059
  Postadresse:Burfjord 9161 BURFJORD
  Besøksadresse:9161 BURFJORD
 • Andre opplysninger
  Oppdatert:
  2017-01-30 09:23