På grunn av lav bemanning på Kvænangen Legesenter denne uken vil det være vanskelig å komme gjennom på telefon, og det vil også være lav bemanning i luke.

Legesenteret ber om at telefoner utsettes/begrenses denne uken hvis det ikke er absolutt nødvendig. 

 

Ved akutt sykdom eller skade, ring nødnummer 113.