Kurset er ment å være et bidrag til sysselsetting og bosettingen på små og mellomstore gårdsbruk. Kurset tar for seg behov for oppgradering, begrensinger og muligheter i eksisterende typiske fjøs.

Norsk Landbruksrådgiving har med seg hele byggrådgivergruppa og en økonomirådgiver for å holde kurs her i Kvænangen.

Fokus vil være bruk av bygg både til tradisjonelt landbruk, turisme og lokalmat.

 

Tema

1. Behov for oppgradering av husdyrfjøs (markedsutsikter, myndighetskrav, ressursforvaltning, lønnsomhet, dyrevelferd og arbeidsmiljø)

 

2. Begrensinger i typiske bygninger. (Konstruksjoner, virkemåte og tålegrense. Oversikt over belastninger og tiltak samt myndighetskrav.)

 

3. Muligheter i typiske bygninger. (Bruksformål: hovedvekt på tradisjonell drift og alternativ landbruksdrift. Andre emner: smittesluser, behandlingsbinger, dyreflyt, utbedring av konstruksjoner, tilpasset mekanisering, miljø og opplevelsesverdier, investeringskostnader.)

 

Kurslokale er Flerbrukshuset i Burfjord, den 21.9.21 kl 11-15.

Kuret er gratis og inkluderer enkel lunsj.

Påmelding innen 17.9.21 gjør du her:

Påmelding - trykk her

 

Velkommen på kurs!

Kurs plakat 

Har du spørsmål, ta kontakt med Ida Karlstrøm på landbruk, mob. 91326971 , mail: ida.karlstrom@kvanangen.kommune.no