Kommunen vil fortsette å følge situasjonen nøye for å sikre at veien forblir trygg og åpen. Eventuelle endringer vil bli kommunisert til berørte parter.