Formålet med analysen er ikke å rangere noen kommuner bedre enn andre og dermed indikere at barn bosatt i enkelte kommuner har dårlig oppvekst og barndom. Formålet med analysen er heller å skape en debatt om forskjellene i tilbud som gis til barna i Norge. 

Datagrunnlaget for Kommuneanalysen baserer seg utelukkende på tall kommunene selv rapporterer til Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennom KommuneStatRapportering (KOSTRA). For hver enkelt kommune beregnes en score for sektorene: barnehage, grunnskole, barnevern, helsetjeneste og kulturtilbud. 

Den enkelte kommunen sin score beskriver nivået av tjenestene som leveres til barn sammenlignet med andre kommunene. Det vil si at kommuner med laveste score ikke nødvendigvis leverer uforsvarlige tjenester til barna, men at nivået på tjenestene er lavere sammenlignet med de andre kommuner.

 

Nord-troms kommuner kom på følgende plassering på totalrangeringen:

Lyngen 4.plass

Kvænangen 20.plass

Storfjord 34.plass

Kåfjord. 65

Nordreisa 136.plass

Skjærvøy ble ikke tatt med i totalrangeringen.

 

I fjorårets analyse kom Kænangen på 24.plass på totalrangeringen. 

 

Les hele analysen her: https://www.unicef.no/sites/default/files/2022-09/Kommuneanalysen%202022_UNICEF_lav.pdf