Dette gjelder hele året:   

Telefon åpningstid: 0815 -1445

Luka åpningstid: 0815 – 1445

Telefontid leger: Ønske om å snakke med lege på telefon må ringes inn før 1130 samme dag.

Lunsj: Telefonen stengt 1130 – 1215.

 

 Hvis behov for øyeblikkelig hjelp utenom Kvænangen legesenters åpningstid; Ring 116 117 eller 113.