Kommunens Facebook-sider

Kvænangen kommune har en offisiell informasjonsside på Facebook. Denne siden brukes til publisering av nyheter, aktuelle saker, informasjon og beskjeder fra kommunale enheter, politiske utvalg og kommunens samarbeidspartnere til innbyggere i Kvænangen. Du finner oss ved å søke Kvænangen kommune eller @kvanangen på Facebook.    

I tillegg til denne profilen, har kommunen egne sider for noen enheter.

Gargo sykehjem og sykestue har egen Facebook-side, med målrettet informasjon rettet mot til ansatte, pasienter, beboere, pårørende, besøkende og andre interesserte. På denne siden publiseres oppdateringer, nyheter og aktuelle saker fra avdelingene på Gargo sykehjem og sykestue.

Kvænangen språksenter har også en egen side. Språksenteret driver med opplæring og språkmotiverende aktiviteter i samisk og kvensk. På denne siden publiseres oppdateringer, nyheter og aktuelle saker som gjelder språksenterets tjenester og aktiviteter. Du får en ekstra bonus ved å følge denne siden, nemlig at du kan lære nyttige ord og begreper på samisk og kvensk.   

Kulturskolen i Kvænangen er en viktig kulturinstitusjon i kommunen, og har en side på Facebook. Kulturskolen er et kommunalt opplærings-, aktivitets- og opplevelsessenter der elevene gjennom egenaktivitet og undervisning kan få møte forskjellige kunstformer og uttrykk. På denne siden publiseres oppdateringer, nyheter og aktuelle saker som gjelder kulturskolens tilbud og aktiviteter.

Ved å like eller følge disse sidene, vil du få oppdateringer fra sidene på din nyhetsstrøm på forsiden av Facebook.. Dersom du har spørsmål om konkrete saker skal du sende en mail til postmottak@kvanangen.kommune.no. Det er også viktig å huske på at man ikke deler sensitiv informasjon på Facebook. 

Kommunens Facebook-grupper

Noen kommunale tjenester og enheter har laget egne grupper for å være mer tilgjengelighet og kunne gi god og målrettet informasjon til sine brukere og publikum. Du må aktivt melde deg som medlem til en gruppe, for å få tilgang til informasjon og nettverk. Du kan også invitere andre til å bli medlem i gruppene.

Frisklivssentralen publiserer nyheter i gruppen for Kvænangen treningsside.

BUFFF (Barn, Ungdom, Fritid, Felleskap, Framtid) har en gruppe for barn og unge på Facebook.  Her legges det ut informasjon om ungdomsklubb og andre aktiviteter for barn og unge i regi av ungdomsrådet og ungdomsleder.

Kvænangen helsestasjon har også en gruppe på Facebook for barn og ungdom i Kvænangen, som også passer for alle brukere av helsestasjonen. I denne gruppen legges det ut informasjon om tjenesten og informasjon fra samarbeidspartnere. Her kan man kontakte de som jobber i helsestasjonen og skolehelsetjenesten, via chat eller e-post.

Kvænangen kommune- Psykisk helse og Rus har åpen gruppe, for publisering av nyheter og artikler om forskning i temaene rus og psykisk helse, veiledning, tips til behandlinger og selvhjelp. Du kan kontakte de som jobber i psykisk helse og rus, via chat eller e-post.