Biltrend Tromsø hadde overlevering av 3 stykker elbiler av typen Hyundai Kona 12. oktober 2023 til Kvænangen kommune. 

Bilene er fordelt på to avdelinger i kommunen: 2 stykker til helse og 1 stykk på Servicekontoret som skal brukes til tjenestereise for de ansatte.