Statens kartverk har vedtatt skrivemåten til 23 nordsamiske stedsnavn i Kvænangen kommune. 

Etter § 12 i lov om stadnavn har lokale organisasjoner med tilknytning til de vedtatte navnene klagerett. Klageretten gjelder også for andre offentlige organ og virksomheter som skal bruke det aktuelle navnet i tjenesten. Klageretten gjelder skrivemåten av navnet. De som har klagerett har rett til å se saksdokumentene. Det er mulighet til å søke om utsatt iverksetting av vedtaket til klagefristen er ute eller at klagen er avgjort. 

Klage sendes til Statens Kartverk, PB 600 Sentrum, 3507 Hønefoss eller post@kartverket.no med kopi til Kvænangen kommune innen 22.05.2020.  Klagen må begrunnes og må behandle alle navn eller navneledd klagen gjelder.

Navnevedtaket finner du her

 

Stedsnamnlova

Forskrift om stadnamn