Statens kartverk har vedtatt skrivemåten til 23 nordsamiske stedsnavn i Kvænangen kommune. 

Etter § 12 i lov om stadnavn har lokale organisasjoner med tilknytning til de vedtatte navnene klagerett. Klageretten gjelder også for andre offentlige organ og virksomheter som skal bruke det aktuelle navnet i tjenesten. Klageretten gjelder skrivemåten av navnet. De som har klagerett har rett til å se saksdokumentene. Det er mulighet til å søke om utsatt iverksetting av vedtaket til klagefristen er ute eller at klagen er avgjort. 

Klage sendes til Statens Kartverk, PB 600 Sentrum, 3507 Hønefoss eller post@kartverket.no med kopi til Kvænangen kommune innen 22.05.2020.  Klagen må begrunnes og må behandle alle navn eller navneledd klagen gjelder.

Navnevedtaket finner du her PDF document ODT document

 

Stedsnamnlova

Forskrift om stadnamn