Løpenr. i navnesaksskjemavedtattnavn på:Norsk/Samisk/parallellnavn/merknader
1HyttysenjärviVann

Šuoikkάtjάvri

2HirvasjärviVannSarvvesjάvri
3LaassajärvivannLάssajάvri
4Laassajärven vesivoimalaKraftstasjon 
5PikkujärvetvannSmåvatna, Čorrojάvrrit
6Pikkujärvitten vesivoimalaKraftstasjon 
Navnevedtak

Vedtakene er gjort med hjemmel i § 7 tredje ledd i lov om stedsnamn. Navna kan søkes opp i www.norgeskart.no for å finne plassering og mer informasjon.

Vedtak om skrivemåte kan etter § 12 i lov om stedsnamn påklages av dem som etter § 6 bokstav a til c har rett til å ta oppp saken om skrivemåten av stedsnavn. Klagefristen er tre uker fra melding om vedtaket er kommet frem mottaker, jf. § 9 i forskrift om stedsnamn. Dersom meldingen skjer med offentlig kunngjøring, starter klagefristen fra den dagen vedtaket blir kunngjort første gang. De som har klagerett, har rett til å se saksdokumentene, som er arkivert hos vedtaksorganet. Det er alnedning til å søke om utsatt iverksetting av vedtaket til klagefristen er ute eller klagen er avgjort.

En eventuell klage skal sendes til Statens Kartverk, PB 600 sentrum, 3507 Hønefoss eller post@kartverket.no med kopi til Kvænangen kommune innen 20.01.2023.

Klagen må begrunnes og må behandle alle navn eller navneledd klagen gjelder.

Navnevedtaket finner du her.

 

Stedsnamnlova

Forskrift om stadnamn