KS hedersmedalje tildeles kommunalt folkevalgte og kommuneansatte som «har utført en fortjenstfull samfunnsgavnlig virksomhet av særlig betydning for sin kommune eller fylkeskommune».

Disse fire ble satt litt ekstra pris på i dag:

  • Marit Boberg 
  • Lene Paulsen
  • Caroline Wassnes
  • Bernt Johan Mathiassen

 

Overrekkelsen i Kommunestyremøtet kan du se på youtube-kontoen til Kvænangen. 

Vi gratulerer med utmerkelsen og takker for innsatsen de har gjort for kommunen vår så langt!