Krisesenteret tilbyr et trygt sted å bo i en begrenset periode, men har også et tilbud for dem som ikke trenger å bo der. Du kan få rådgiving på telefon, og du kan få oppfølging gjennom dagsamtaler. Det er gratis å få hjelp og bo på krisesenteret. Du kan ta kontakt med krisesenteret uten timeavtale eller henvisning.

Alle kan kontakte krisesenteret, når som helst, uansett kjønn og alder. Du kan også ta med barna dine på krisesenteret.

Krisesenteret for vår kommune er Krisesenteret for Tromsø og omegn. 
Telefonnummer: 776 11060 
Nettlenke: Tromsøkrisesenter

Mer informasjon om vold i nære relasjoner og hjelpetilbud finner du på  VOlinjen. VOlinjen er en hjelpelinje for deg som opplever vold eller overgrep i nære relasjoner).

Din utvei (nasjonal veiviser ved vold og overgrep): Hjem - Dinutvei.no
Infofilm fra Krisesentersekretariatet: Vold i nære relasjoner - finn hjelp! - YouTube