Vi ber igjen om at Kvænangen kommunes befolkning lagrer nummeret til kommunens Koronatelefon.

Nummeret er 94 86 97 48.

Vi prøver å nå ut til de som står for tur til vaksinering, men får ofte ikke svar.

Dette forsinker arbeidet, og kan resultere i  at du minster plassen din i vaksinekøen.

Det hadde vært kjempefint om at alle kan hjelpe til med å spre dette nummeret til de som ikke er så mye på sosiale medier.