Til sammen har 4 personer testet positivt for koronavirus i løpet av de siste 6 dagene. De positive testene ble tatt tirsdag 7/9, onsdag 8/9, lørdag 11/9 og søndag 12/9. De to siste positivt testede personer er ansatte i helsevesenet. Kvænangen kommune oppfatter dette som et foreløpig begrenset utbrudd blant helsetjenestens brukere og ansatte. Smittesporing, testing, tiltak og oppfølging har som mål å stoppe smitten, men vi kan ikke utelukke positive prøvesvar i dagene som kommer. 

Samlet har de fire smittede et relativ stort antall nærkontakter. Disse er, eller vil bli kontaktet, og tiltak som tilrådet av FHI vil iverksettes. De smittede er i isolasjon. 

Nærkontakter av koronasmittede skal i utgangspunktet i karantene, men fullvaksinerte kan slippe karantene. Fullvaksinerte nærkontakter skal ta kontakt for testing ved symptomer. Testing kort tid etter smitteeksponering har liten eller ingen hensikt da testen vil være negativ til den smittedes egen «produksjon» av virus kommer i gang etter noen dager. Delvis vaksinerte nærkontakter (1 dose), kan testes ut av karantene etter 3-5 dager, mens uvaksinerte kan testes ut av karantene etter 7 dager. 

De aller fleste nærkontakter er fullvaksinerte, og trenger derfor ikke å gå i karantene. Kommunen oppfordrer disse til å ha særlig vekt på smitteverntiltak den første uken. Dette innebærer håndhygiene, jevnlig vask av overflater, toalett, servant og matlaginsutstyr /-benk. I tillegg ekstra fokus på å holde avstand, samt redusere antall nærkontakter i størst mulig grad. For noen kan også munnbind være hensiktsmessig den kommende uka ved besøk i butikk, stemmelokaler o.l. 

Som konsekvens av dette utbruddet trer følgende tiltak i kraft: 

Gargo sykehjem er stengt for besøk i uke 37 (det gjøres unntak ved særlige grunder, ta kontakt med vakthavende personale). 

Hjemmetjenesten vil ha redusert tilbud i uke 37, dvs. alle nødvendige besøk gjennomføres. Hjemmebesøk/hjemmehjelp som kan utsettes vil ikke bli avviklet i uke 37.

Helsetjenesten i Kvænangen kommune vil ha redusert kapasitet i uke 37 grunnet økt arbeidsmengde i forhold til smittesporing, testing og oppfølging.

Se www.fhi.no , www.helsedirektoratet.no 

Korona-telefon: 94869748, Legevakt: 116117, ved behov for nødhjelp og ved akutt sykdom: 113

Kvænangen kommune som arbeidsgiver har valgt å ta ut berørte ansatte, som har vært i nærkontakt med positivt testete personer, fra daglig drift i uke 37. Disse personene er informert av smittesporings-teamet.

Befolkningen bes å være nøye med generelle hygiene- og avstandstiltak (se gjerne www.fhi.no) og ha lav terskel for å teste seg ved symptomer. Bruk munnbind i situasjoner der det er vanskelig å holde 2 meters avstand.