Det kan søkes om tilskudd fra fondet til dekning  av faste utgifter. Støtten gis som bagatellmessig støtte i henhold til statsstøtteregelverket. Støttens størrelse avhenger av hvor mye omsetningen har falt, størrelsen på foretakets uunngåelige faste kostnader, og hvorvidt foretaket er pålagt å stenge av staten. Det kan gis tilskudd inntil 75 % av dokumenterte utgifter.

Denne støtteordningen gjelder for virksomheter med forretningsadresse i Kvænangen kommune. Søkere må dokumentere nedgang i omsetning/inntekter, forårsaket av koronapandemi. Enkeltmannsforetak med hovedinntekt eller viktig biinntekt i virksomheten kan også søke.  Ordningen gjelder ikke for selskap uten aktivitet, selskap under konkursbehandling og selskaper som har mottatt offentlig støtte på over 200.000 euro i løpet de siste 3 regnskapsår.  Årsregnskap eller næringsoppgave for 2018 og 2019, skal legges ved søknaden.

Tilskuddet skal dekke deler av dokumenterte faste utgifter og eventuelt andre dokumenterte utgifter,  som ikke dekkes av andre statlige støtteordninger. Faste utgifter er spesifisert i søknadsskjemaet.

 Ordningen dekker ikke nedbetaling av gjeld og investeringer og/eller innkjøp av driftsutstyr og driftsmaterialer. 
 

Søknaden skal sendes inn via Regionalforvaltning.no.

1. Registrer ny bruker på regionalforvaltning.no hvis du ikke allerede har bruker
2. Velg fylke
3. Velg støtteordning «Kvænanangen kommune - tilskudd til dekning av faste utgifter - koronafond»
4. Skriv tittel og opprett ny søknad.

Søknadsfristen er 15.06.2020, og søknadsskjema finnes her