Utvalget skal gjennom sitt arbeid medvirke til at kommunens innbyggere og øvrige interessenter har tillit til kommunen, og at kommunens administrasjon forvalter sine tjenester i tråd med kommunestyrets intensjoner og vedtak, og i henhold til lov, forskrifter og statlige føringer.

Kontrollutvalget velges av kommunestyret etter nærmere regler fastsatt i forskrift. Kommunestyret kan foreta nyvalg av hele utvalget når som helst i løpet av kommunestyreperioden.

 

 • Kontrollutvalget medlemmer 2019-2023
  NavnMobilE-postParti
  Geir Skåre908 43 725geirsk463@gmail.comAP
  Kjetil Tunset470 105 30kjetil_tunset@hotmail.comAP
  Kai Petter Johansen976 942 43tangnesland@gmail.comSV
  Gry Warth981 286 01gryen1@hotmail.comSV
  Aud Tove Tømmerbukt951 623 34audtovetommerbukt@gmail.comSP
 • Kontrollutvalget varamedlemmer 2019-2023
  SP, H,/FRP, SVAP/BL
  1. Anne Gerd Jonassen
  1. Trude Rød
  2. Jarl Andreassen2. Esben Farstad
  3. Geir Morten Olsen3. Gretha Janne Lindberg
  4. May Sylvi Sandnes 
  5. Anja Seppola