Kommuneplanens samfunnsdel er vår felles, overordnede plan.
Den inneholder målsettinger og satsingsområder for de neste tolv årene.
De strategiske valgene i planen skal bidra til en bærekraftig utvikling, både for samfunns-utviklingen og for kommunen som organisasjon.

Hovedmålene våre for perioden 2021 - 2032 

  • Attraktive lokalsamfunn
  • Økt næringsaktivitet og sysselsetning
  • Styrket samarbe

Plandokumenter: 

Kommuneplanens samfunnsdel 2021 - 2032

Merknadsbehandling