Kommunedelplan tar for seg kommunens idretts-, friluftsliv- og kulturpolitikk, samt hvilke anlegg som er operative og status, har en handlingsplan for disse og en prioritering av fremtidige anlegg.

Plandokumenter:

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kultur - Hoveddokument.pdf

Vedlegg 1 - Handlingsprogram.pdf

Vedlegg 2 - Anleggsregisteret.pdf

Vedlegg 3 - Overordnede føringer.pdf

Vedlegg 4 - Begrep.pdf

Vedlegg 5 - Merknadsbehandling.pdf