Vil informere om at den kommunale flytebryggen i Burfjord er ute av drift. Dette grunnet ombygging, forankring og tilrettelegging for ny flytebrygge som skal leveres i månedsskiftet mai/juni.

Den nye flytebryggen er i betong, og er 4,0 m bred og 19.2 m lang.

Vi ser frem til å få denne på plass, og denne vil ha større kapasitet enn den gamle.

Vi beklager de ulempene dette medfører for alle som bruker flytebryggen.