Det er gjort et betydelig arbeid på landsiden hva forankring og kai angår. Eksisterende kai er bygd om og gjort større, og tilrettelagt for den nye flytebrygga. Det gjenstår litt montasje av utstyr, noe som vil komme på plass etter hvert. Kan nevne: Vannuttak for sommerbruk, Strømsøyle tilknyttet betalingsautomat, Lysmast på brygga mm. Leider og redningsbøyle er montert.

Bruken av flytebrygga er til av- og påstigning, kortere opphold, men ikke til fast liggeplass. Kortere opphold kan være de fra ytterfjordene og fra andre plasser i kommunen som har diverse ærend, eller som skal en dagstur til nabokommuner som eks. Alta, Nordreisa m.fl.

Opphold/ bruk utover dette skal avklares med Kvænangen kommune 77 77 88 00.

Ved bruk av flytebrygge oppfordrer vi brukere til å legge igjen kontaktinfo i form av navn og telefonnummer.

Nærmere informasjon vil komme som oppslag nede ved flytebrygga.