Skaden ble oppdaget tidligere i dag, og vi har allerede satt i gang tiltak for å få reparert flytebryggen så raskt som mulig. Vi jobber nå med å få tak i entreprenører som kan hjelpe oss med reparasjonsarbeidet. Det er foreløpig uvisst når flytebryggen vil være klar til bruk igjen.

Vi takker for deres tålmodighet og forståelse i denne situasjonen.