Forhåndsstemming
Fra 10. august til 6. september kl. 15 kan du forhåndsstemme digitalt på www.kirkevalget.no
Det vil også være mulig å forhåndsstemme på menighetskontoret kl. 12.00-14.00 tirsdager mellom 10. august og 8. september.

Valgdagen(e) 10-11. September
10. September kan det stemmes på Spildra Grendehus etter gudstjenesten, klokken 17.30-19.45

På valgdagen 11. september kan du stemme i kirkevalget her:
Burfjord flerbrukshus 12.00-19.00
Badderen samfunnshus 12.00-18.00
Alteidet husflidssenter 12.00-18.00

 

Slik stemmer du ved kirkevalget: https://www.kvanangenmenighet.no/Kalender/Artikler/Artikkeldetaljer/ArticleId/2066/Slik-stemmer-du-ved-kirkevalget 

 

Med vennlig hilsen

Christin M. Røde

Kirkeverge

Kvænangen menighet

+47 40004080

+47 41346690