Det foutsettes at boliger og leiligheter som leies ut er fullt møblert og har utstyr til vanlig husholdning, se veiledende inventar-/utstyrsliste. 

Vi har behov for å vite følgende: Boligens adresse, størrelse (herunder antall soverom), når kan boligen stilles til disposisjon og andre forhold av betydning.

Vi ber dere enten sende inn følgende skjema eller sende en mail til karen.jonassen@kvanangen.kommune.no. 

Kvænangen kommune vil løpende kontakte boligeierne i forhold til behovet for å inngå leieavtaler.