Kommunestyret vedtok i 2022 at Kvænangen skulle bosette 30 ukrainske flyktninger. Dette har blitt utsatt i påvente av flykningkonsulent. I samarbeid med IMDI regner kommunen med at vi klarer å gjennomføre dette i 2023. Vedtaket innebærer også at vi bygger opp flyktningetjenesten med miljøarbeider og voksenopplæringslærer slik at vi klarer å gjennomføre en god prosess med bosettingen.

Kommunen vil registrere alle ledige boliger eller utleieenheter, og ber om at interesserte utleiere fyller ut skjemaet som ligger lenger ned på denne siden.

Merk: Når du sender skjemaet samtykker du til at Kvænangen kommune behandler gitte opplysninger elektronisk og formidler opplysninger til de ansatte som deltar i saksbehandlingen og tjenesteytingen. Opplysninger benyttes av kommunen til styring og planlegging av tjenestetilbudet.