Prosessen starter med en forstudie som skal omfatte en analyse av kommunens forvaltning og service overfor næringslivet, slik at konkrete tiltak kan iverksettes. Kvænangen kommune har engasjert ekstern prosjektleder Hanne-Ma Markussen ved Bedriftskompetanse AS, til kartlegging og analyse av funnene i denne fasen.  

Vi har allerede hatt første runde med innspill på kick- off møte tirsdag 19.10. Det var stort engasjement på møtet, med mange gode innspill og forslag til konkrete tiltak. Innspillene blir dokumentert i vedlegg og skal følge rapport.  - Jeg har veldig troa på at vi kommer til å lykkes. Suksessen ligger i at vi i kommunen og næringslivet sammen gjør jobben, sier ordfører Eirik Losnegaard Mevik.

Neste steg i kartleggingsarbeidet er spørreundersøkelser og intervjuer. Bedriftskompetanse sender ut spørreskjema på e-post til næringsliv, politikere og kommuneansatte. Prosjektleder påpeker at det er viktig at folk svarer på undersøkelsen for at kommunen skal ha et godt fundamentert grunnlag for videreutvikling av sine tjenester. Gjennom dette forstudiet skal Kvænangen kommune kartlegge i hvilken grad kommunens eksisterende tjenester fungerer overfor næringslivet. Det skal også avdekkes hvilke behov og forventinger som må dekkes for at Kvænangen skal bli et best mulig sted å drive næring. Funn fra kartleggingen vil bli benyttet i tiltak og tjenesteutvikling for en mer næringsvennlig kommune.

Etter kartleggingen lages det en rapport med anbefalinger om forbedringspunkter. Dette legges for politisk behandling til formannskap og kommunestyret.

 

Dersom du har en bedrift i Kvænangen og ikke har fått tilsendt skjemaet i løpet av de nærmeste dagene, send e-post til anne.bahr@kvanangen.kommune.no 

Lysark fra kick-off møte 19.10 

Les mer om Næringsvennlig kommune 

 

Kontaktpersoner

Ordfører Eirik Losnegaard Mevik, Kvænangen kommune, tlf. 41687796, eirik.mevik@kvanangen.kommune.no  

Kommunedirektør Janne Kankaala, Kvænangen kommune, tlf. 40405601

Janne.kankaala@kvanangen.kommune.no

Prosjektleder Hanne-Ma Markussen, Bedriftskompetanse AS, tlf. 901 90745, hmm@bedriftskompetanse.no

Rådgiver næring og utvikling, Anne Berit Bæhr, Kvænangen kommune, tlf 40405624 anne.bahr@kvanangen.kommune.