Kommunestyret har oppnevnt en politisk komite som skal arbeide fram et forslag til fiskeri -og småbåthavn i Burfjord.  I den forbindelse gjennomføres det et forstudie, hvor vi ønsker få innspill på interesse og behov i forholt til  antall plasser , hvilke funksjoner det vil være behov for, finansiering og drift av anlegg.  Tilbakemelding fra fremtidige brukere gir viktig informasjon som grunnlag for planlegging og dimensjonering av anlegget.

Vi ber fiskere, andre næringsdrivende, båteiere og båtinteresserte i Kvænangen  å svare på spørsmålene nedenfor  så snart som mulig. 

For andre innspill eller spørsmål , ta kontakt med arealplanlegger Bernt Mathiassen, e-mail: bernt.mathiassen@kvanangen.kommune.no eller tlf.40405622.

Svarfristen for denne undersøkelsen er 15.12.