Kvænangen kommune iverksetter kantslått av kommunale veier med adkomst fra fylkesveier og E6.

 

Oppstart i morgen fredag 23. august.  

 

Om noen av dere som bor langs de kommunale veiene har installasjoner, grensemerker, eller annet som stikker over bakkenivå, så oppfordrer vi til at dette merkes med synlig stikke/ stolpe.

 

For spørsmål ring 77 77 88 43

 

Med hilsen
Kvænangen kommune