Nye Veier har lyst ut totalentreprise for utbygging av vei over Kvænangsfjellet i vår, og skal entreprenører på plass i jnauar 2021. Anleggsarbediet starter somemren 2021og veistrekningen åpnes for trafikk i årskiftet 2023/2024. Anleggsarbeidet foregår i 2-3 år  og vil skape stor aktivitet  lokalt. Erfaring fra liknende utbyggingsprosjekter viser at det gir positive ringvirkninger for lokalt næringsliv og lokalsamfunnet. Det skal etableres anleggsrigg i byggeperioden og det vil sannsynligvis være muligheter til underentrepriser for lokale entreprenører.  Med dette seminaret ønsker vi å fokusere på muligheter for lokalt næringsliv og kartlegge tilbud i Kvænangen. 

Tema :  Nye veier, underleverandører, muligheter ikke bare for næringslivet men og for lokalsamfunnet, samarbeid, utvikling, kultur, idrett.

 

Foreløpig Program:

09:30 – Velkommen

09:35 – Orientering om status i prosjektet Kvænangsfjellet

09:45 – Erfaringsutveksling

          - "Hva gjorde Alta i forbindelse med utbygging Alta-Vest"

         - Entreprenørsaamarbeid i Nord - Troms - orientering om Arctic Suppliers 

10:15 – Pause og inndeling i grupper

10:30 – Arbeid i grupper

12:00 – Lunsj og avslutning

 

Send inn påmelding her  innen mandag 26.10.20 ( kl. 11 ).