Vi verdsetter sterkt det fantastiske arbeidet dere gjør for vårt lokalsamfunn. Lag og foreninger er hjørnesteinen i vår kultur og vårt sosiale liv.

For å sikre at vi kan holde dere oppdatert om kommende arrangementer, muligheter for støtte, og andre relevante nyheter, ber vi dere vennligst om å fulle ut skjemaet som ligger under.

Denne informasjonen vil bli brukt utelukkende til formål knyttet til kommunikasjon og samarbeid med dere. Vi vil ikke dele denne informasjonen med andre uten deres samtykke.

Vi oppfordrer alle lag og foreninger i Kvænangen til å benytte seg av denne muligheten. Jo flere som deltar, desto bedre kan vi tilpasse våre tjenester og støtte til deres behov.