Det første høstoppholdet med Ferie for alle i begynnelsen av Oktober er nå fulltegnet, men det er ikke lenge til neste mulighet for et gratis ferieopphold for barnefamilier som strever økonomisk!

 

Troms Røde Kors arrangerer et nytt høst/vinteropphold på Haraldvollen 12. - 15. November, og søknadsportalen er nå åpen 😊

Vedlagt følger invitasjon og nyttig informasjon.

Vi gjør oppmerksom på at en ansatt i det offentlige hjelpeapparat må søke på vegne av familien.

 

 

Høstferie – Haraldvollen Røde Kors Senter, Målselv 

Ankomst: lørdag 12.november 

Hjemreise: tirsdag 15.november 

Søknadsfrist: 10.oktober

 

Hva er Ferie for alle

Ferie for alle er et tilbud som skal sikre at barn fra familier med svak økonomi skal få mulighet til å reise på ferie sammen med sine foreldre, på lik linje med jevnaldrende, uavhengig av foreldrenes økonomiske situasjon. Gjennom Røde Kors’ ferietilbud får barn og foreldre mulighet til å delta i lek og aktiviteter, vekk fra hverdagens utfordringer og bekymringer. På Ferie for alle får familien tid til å være sammen og kan skape minner for livet. Ferie for alle er en aktiv ferie, og er gratis for familiene. Familiene har selv ansvar for sine barn, og frivillige fra Røde Kors legger til rette for oppholdet. 

Ferie for alle gjennomføres i skolens ferier. 

Oppholdene varer mellom 3 og 5 overnattinger, og arrangeres på egnede feriesteder i Norge og Norden. Det er alltid kvalitetssikrede frivillige fra Røde Kors som tilrettelegger ferien. Alle har fremvist politiattest og gjennomgått opplæring i tråd med Røde Kors' utdanningsplan. Frivillige i Røde Kors Ferie for alle er først og fremst medmennesker som ønsker å skape en god ferie for barn og voksne.

 

Søknadsskjema må fylles ut med alle opplysninger og sendes elektronisk til Troms Røde Kors innen søknadsfristen. Det er svært viktig at opplysninger som har betydning for et vellykket opphold gis i skjemaet f.eks: sykdom/funksjonsnedsettelse/allergi/kosthold. 

Søknadsskjema: https://k2.korsveien.no/Runtime/Runtime/Form/Feire__For__Alle__Form/ 

 

Se vedlegg for mer informasjon.

 

Har dere spørsmål kan dere kontakte oss på tlf: 907 59 611

Alle søknadsfrister er endelige.

 

Vi ønsker alle velkommen til FFA-opphold!

Beste Ferie-for-alle-hilsen fra 

Troms Røde Kors 

Ann Heidi Bornø