I planarbeidet skal det sikres mulighet for medvirkning, og vi trenger den kjennskap dere har for å kunne utarbeide en god plan for våre innbyggere og de som benytter seg av tilbudene i kommunen. 

Derfor ønsker vi innspill fra lag, foreninger, organisasjoner mm. til handlingsdelen. Dersom lag/foreninger/organisasjoner har planer om å søke på spillemidler, må tiltaket være registrert i denne planen.

Skjema for innspill

Fyll ut vedlagt skjema for innspill, og send inn til post@kvanangen.kommune.no merket med saksnummer "23/34 Innspill- revidering av kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kultur". Fristen for å sende inn innspill er 23.06.2023.

Sammen kan vi skape en enda bedre kommune for alle.