Vi ønsker i den forbindelse innspill fra lag og foreninger på hvoden vi i felleskap kan bruke flerbrukshallen og svømmehallen på best mulig måte. Hva tenker/ ønsker dere i forhold til bruk av svømmehall og flerbrukshall ?

Send inn innspill og forslag til etatsleder for oppvekst og kultur Jorunn Farstad ,på mail jorunn.farstad@kvanangen.kommune.no innen 08.11.2019