Kvænangen kommune har per nå 7 smittede i isolasjon, de øvrige 7 går ut av isolasjon i dag, onsdag. Akkurat i dag, 24.11.2021 er situasjonen hos oss oversiktlige. Som mange kommuner har erfart i høst, så kan dette endre seg totalt på en dag eller to.

Sykehusene i vårt fylke sliter nå med å opprettholde kapasiteten. De og Statsforvalteren ber nå oss kommuner om hjelp. Vi (Kommuner, Helseforetak, Statsforvalter, FHI og Helsedirektoratet) har siste dager hatt flere møter hvor det er diskutert regionale tiltak. FHI har i den forbindelse utarbeidet forslag om tiltakspakke som er anbefalt innført i alle kommuner i Troms og Finnmark, uavhengig av egen smittesituasjon.

Dette for å begrense smitteutviklingen og forhindre nye utbrudd, som samlet kan overbelaste sykehusene. Sykehusene i vår region har nå såpass stor belasting at planlagt behandling, herunder bl.a. kreftbehandling, må utsettes.

Kvænangen kommune har også hatt møte med Nord-Troms kommunene Kåfjord, Skjervøy og Nordreisa, der vi legger oss på samme nivå.

I Kvænangen  kommune vil det først og fremst innføres tiltak i form av lokale anbefalinger. Dette er anbefalinger som vil gjelde i ukene fremover, til man regionalt ser at sykehusene håndterer smittetrykket som er. Ved økende smittetrykk kan forskriftsfestede tiltak bli innført.

Gjeldende fra og med 24.11.2021:

Grunnleggende smittevernregler

  • ALLE, både uvaksinerte og vaksinerte, bes holde seg hjemme når de er syke. Syke folk i møte med andre smitter. Ikke bare covid, men andre infeksjoner, som samlet belaster sykehusene nå.
  • Uvaksinerte og eldre med risikotilstander uavhengig av vaksinasjonsstatus bør være ekstra nøye med å følge smittevernrådene.

Vaksinasjon

Det viktigste hjelpemiddelet vi har for å dempe belastningen på sykehusene er vaksinasjon.

Hvem blir innlagt? Jo de eldste som ble fullvaksinert tidlig i fjor vinter, og ennå ikke har fått sin tredje dose, samt uvaksinerte, også yngre personer.

Vaksinerte blir smittet, men er de nylig vaksinert er det så vidt de har symptomer. Vaksinen virker!

Alle uvaksinerte i alle aldersgrupper over 12 år bes ta imot tilbudet om vaksine.

Kvænangen kommune har nå økt vaksinasjonshastigheten. Vaksinasjon med 3. dose starter med betydelig intensitet fra 25.11.2021.

Kontaktreduserende tiltak i befolkningen

Disse anbefalingene gjelder ikke barnehager, skoler og arbeidsplasser der man ikke naturlig kan holde avstand, slik som feks helse- og omsorgstjenesten.

  • Vi anbefaler å bruke munnbind der det ikke er mulig å holde avstand innendørs i det offentlige rom, butikker og ved kollektivtransport
  • Vi anbefaler å redusere antall nærkontakter.

Nærkontakt er:

  • Fysisk kontakt som håndhilsing eller klem
  • Har vært innafor 2 meters avstand i mer enn 15 minutter
  • Kontakt med kroppsvæsker som spytt, host etc.

Anbefaling om å holde avstand der det er mulig

Anbefalingene vi nå kommer med vil føre til en del spørsmål om arrangementer og aktiviteter. Aktivitetstilbud for barn og unge bes opprettholdes som normalt.

Kommunen har ingen forbud mot arrangement eller andre sammenkomster, men man ber hver innbygger stille spørsmål om det er nødvendig å delta de nærmeste ukene.

Minner da sterkt om de generelle smittevernreglene, der den aller viktigste er å holde seg hjemme dersom man er syk. Dette gjelder også lette luftveissymptomer som litt rufs i halsen eller lettere snørr. Kommuneoverlegen og helsesekretærer har ikke kapasitet å svare hver og én på sine spørsmål om arrangement, men viser til avsnittet ovenfor.

Målrettede tiltak

Kommunen har allerede innført målrettede tiltak i helse- og omsorgstjenesten for å redusere risiko for smitte blant de mest sårbare i kommunen, og forhindre sykefravær blant helsepersonell.

Målrettede tiltak mot barn og unge vil først og fremst være jevnlig testing ved smitte i skoler.

 

Med vennlig hilsen

Kenneth Johansen                                     
Kommuneoverlege i Kvænangen kommune