Ta gjerne kontakt med Kvænangen kommune!

Kvænangen kommune jobber nå med egne tiltak for å minimere konsekvensene for bedrifter i kommunen.
Gi oss gjerne tilbakemelding om det er ting vi bør være kjent med, eller tiltak du som næringsdrivende mener vi bør være obs på. 

Ta kontakt med:
Næringskonsulent Anne Berit Bæhr, telefon: 40405624, e-post: anne.bahr@kvanangen.kommune.no 
Ordfører Eirik Losnegaard Mevik, telefon 41687796, e-post: eirik.mevik@kvanangen.kommune.no


Regjering foreslår ekstraordinære tiltak som er aktuelle for våre bedrifter (15.03.2020)

Låneordning for små- og mellomstore bedrifter

 • Det betyr at små og mellomstore bedrifter, som banken vurdere som lønnsomme bedrifter, kan få nye lån for å bedre likviditeten.
 • Bedrifter må finne løsning i lag med banken. 

Stortinget har vedtatt følgende tiltak 16.03.2020

Sikring av lønn til lønnstakere

 • Permitterte i 20 dager. Arbeidsgiver har plikt til å betale lønn de første to dagene. Staten overtar ansvaret for å betale arbeidstaker lønn de siste 18 dagene.
 • Selvstendig næringsdrivende og frilansere – etter 17 dager uten inntekt, kan de få 80 prosent av inntekten sin fra Nav. Dessuten får de rett på sykepenger fra dag tre og omsorgspenger fra dag fire.
 • Lærlinger som mister lærlingplassen.
 • I tillegg kan flere med lav inntekt få dagpenger. Vanligvis må man ha hatt en inntekt over 150.000 kroner de siste tolv månedene, nå senkes grensen midlertidig til 75.000 kroner.

Følgende er vedtatt av Stortinget:

 • Arbeidsgivere skal bare betale sykepenger og omsorgspenger for de første tre dagene. Omsorgspenger gjelder blant annet foreldre som er hjemme med barn på grunn av stengte skoler og barnehager.
 • Bedrifter slipper å betale MVA. og forskuddsskatt ved fristen i april.
 • Momssatsen for blant annet persontransport og hotellovernattinger reduseres fra 12 til 8 prosent.
 • Gi private flyplasser kompensasjon for tapt inntekt av flyplassavgift.
   

NHO har også oppsummert tiltakene på en god måte. Du kan lese hva de skriver her