Generelt
Alle bedrifter i Kvænangen og resten av landet er bundet av tiltakene regjeringene innførte fra kl 12.03.2020 kl 18:00. Det gjelder for besøkende, ansatte ved bedrifter og alle som oppholder seg i Norge. Tiltakene er hjemlet i lov, og brudd på reglene vil kunne medføre strafferettslig ansvar. 

Overnattingsbedrifter og serveringsbedrifter

Helsedirektoratet har vedtatt følgende tiltak for å redusere smitten av koronaviruset Covid-19, og som har konsekvenser for lokale bedrifter.

Kvænangen kommune understreker at karanteneregler gjelder for alle turister som kommet til Kvænangen kommune etter 27.februar, fra land utenfor Norden. Gjester som er i karantene skal være det i 14 dager ved det reiselivsanlegget der de er, og kan ikke bevege seg fritt i bygdene. Gjestene skal ikke ha tilgang til butikker og andre offentlige anlegg i kommunen.

På serveringssteder/ kantiner som tillates å ha åpent, skal det ikke serveres buffet. Det skal tilrettelegges slik at gjestene kan holde minst 1 meter avstand. 

Økonomiske virkemidler

Store deler av næringslivet vil bli rammes økonomisk av de tiltakene myndighetene har iverksatt for å begrense smitten av koronaviruset (Covid 19). Regjeringen har på pressekonferanse i dag den 13.03 orientert om strakstiltak i for næringslivet. Regjeringen varsler at de vil komme tilbake med ytterlige tiltak senere, og understreker at deres mål med tiltakene er beholde arbeidsplasser.

 Les pressemeldingen her

Foreslåtte tiltak som kan være viktig for våre lokale bedrifter.

  1. Betalingsfrist for forskuddsskatt som skal betales 15. mars utsettes til 1. mai.
  2. Lønnsperioden reduseres fra 15 til 2 dager ved permitteringer. Lovendring må vedtas av Stortinget. Gjeldende regler for permitteringer finnes her .  
  3. Bedrifter som går med underskudd i 2020 kan tilbakeføre underskudd mot beskattet overskudd fra tidligere år.
  4. Forsterket støtte til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring
  5. Ulike tiltak fra Innovasjon Norge. Les mer her.

Kvænangen kommune anbefaler bedrifter til enhver tid å forholde seg til de rådene som helsemyndighetene gir om koronaviruset. Oppdaterte råd fra relevante myndigheter og Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) finner du her: