Med det flotte sommerværet og sommertemperatur vi har hatt og fortsatt har, har også sannsynligheten for skogbrann økt. Vi oppfordrer derfor innbyggerne i Kvænangen til å være ekstra oppmerksomme og ta nødvendige forholdsregler. 

Per i dag 13. juli, er det oransje varsel om skogbrannfare. 

Varsom.no  gir oppdatert informasjon om skogbrannfare i Norge. Her finner du informasjon om skogbrannfaregraden og eventuelle spesifikke advarsler for Kvænangen kommune.

Vi oppfordrer alle innbyggere til å besøke varsom.no for å holde seg oppdatert om skogbrannfare og ta del i de nødvendige tiltakene for å redusere risikoen.