Flere og flere ønsker å fly drone for å filme og ta bilder i flott natur. Om det er lov å fly drone i et verneområde avhenger av hvilket verneområde det er snakk om. Reglene varierer fra område til område, og er tilpasset naturverdiene som vernes i hvert enkelt område.

 

Fylkesmannen har laget en video vedrørende dette.  

 

https://www.facebook.com/fylkesmannentroms/videos/296154671196318/