Det er laget tilleggsinnkalling om renovering av tannlegekontoret.

Endringsforslag fra kommunedirektøren til sak 23/29 Retningslinjer for integrering av flyktninger i Kvænangen kommune er lagt ut i politikerportalen. Endringene medfører at det blir enklere og mer praktisk å håndtere mottaket, samt en likebehandling av flyktningene uavhengig av om de kommer til umøblert, delvis møblert eller møblert leilighet. Nye retningslinjer med disse endringene følger vedlagt. Retningslinjer for integrering og bosetting av flyktninger i Kvænangen kommune.

Tilleggsdokument til sak 23/25 Reglement for grendeutvalg følger vedlagt. Ved en feil ble ikke høringsuttalelse fra Burfjord grendeutvalg tatt med i saken. Tilsvar til forslag om regelverk. I tillegg utsettes orienteringene fra reindrifta til KS i Norge til møtet i juni.

Kommunestyret blir direktesendt på youtube.