Kommunehuset er åpent for publikum i normal åpningstid. 

Vi oppfordrer alle til å gjøre avtale med saksbehandler på forhånd. 

Avstandsreglene må overholdes og vi ber besøkende gjøre oppholdene kortest mulig og ikke være i kontakt med flere enn nødvendig. 

Personer med symtomer på korona kan ikke komme på kommunehuset.