Skole og barnehage driftes mest mulig normalt framover i den grad situasjonen tillater det, i tråd med nasjonale retningslinjer. Vi er fortsatt på grønt nivå.

Det er viktig å følge de nasjonale retningslinjene. Barn i grunnskolealder og yngre skal teste seg dersom de får koronasymptomer og være hjemme om man tester positivt.

Det blir ikke gjennomført massetesting, det skal kun testes ved symptomer.

Vi har nå kommet dit der nabokommunene har vært - smittebølgen kommer nå også til oss.

 

Les mer på  https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/nasjonale-rad-og-regler/id2890588/