Bruken av droner har blitt stadig mer vanlig, men det er viktig å være klar over de gjeldende reglene. Disse reglene oppdateres jevnlig, og derfor sender vi ut denne meldingen som en påminnelse om viktigheten av å opptre i samsvar med "god og lovlig praksis" når man bruker droner.

Vi oppfordrer alle drone flyvere til å holde seg oppdatert på gjeldende lover og regler knyttet til dronebruk. Luftfartstilsynet har samlet informasjon om droner på deres hjemmesider luftfartstilsynet.no, og der finnes svar på de fleste spørsmål, både på norsk og engelsk. 

La oss alle gjøre vårt beste for å fremme trygg og ansvarlig bruk av droner i løpet av ferien. Sammen kan vi bidra til å opprettholde sikkerheten og personvernet til alle våre innbyggere.