Rus-og psykiskhelse kan ikke ta i mot besøkende på kontorene våre på Gargo.

Vi er likevel tilgjengelig per telefon i åpningstidene våre fra kl 08.00 - 15.30. 

Dette gjelder de som allerede har en tjeneste hos oss fra før, men også andre som i denne vanskelige situasjonen har behov for noen å prate med kan ta kontakt.

Ta vare på hverandre! 

Elin:        92688486

Vera:      40405609

Oddrun: 40405608

 

Husk god håndhygiene!

Med vennlig hilsen 

Kvænangen kommune

 

hygieneplakat_smitte_koronavirus.jpg