Pasientreiser har en taxi på nordsiden av Badderen. Den kan frakte pasienter som skal til fastlege eller fysioterapi nord for elva til behandling i Burfjord.

De som er på sørsiden må bruke Nordreisa Taxi om de skal reise sørover til Storslett. Derfra går det en helseekspress til Tromsø.

Ellers er det båttransport mellom nord- og sørsiden av Baddern. Pasientreiser setter opp drosje til/fra båten både på nord- og sørsiden.

Kvittering for båtbillett må sendes inn for refusjon til Pasientreiser HF i Skien.

Hvis det ikke haster, kan pasienter også vurdere å utsette planlagt time.

www.pasientreiser.no

Lokalt kontor tlf 05515

Sentralbord 35121000