Neste uke - uke 18 - står innbyggere født i 1953 for tur. 

Samtidig har vi en del revvksinering med andre dose.

Vi fortstter å vaksinere personer 18 – 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp.

Vi har nå vaksinert 239 innbyggere med minimum 1 vaksinedose, det utgjør nesten 30 % av befolkningen. 

Følgende sykdommer/tilstander blir prioritert i denne gruppen:

  • Organtransplantasjon
  • Immunsvikt
  • Hematologisk kreftsykdom siste 5 år
  • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
  • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (f.eks. ALS, Downs syndrom)
  • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon

Legekontoret ringer opp innbyggerne med koronatelefonen 94 86 97 48. Hvis du har fått en oppringing fra dette nummeret, ber vi om at dere ringer tilbake til dette nummeret og ikke til legesenterets sentralbord. 

Telefonen vil være åpen i legesenterets åpningstid hverdager 0815 – 1445.

Dette nummeret gjelder kun for henvendelser angående koronavaksinasjon.